Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 kwietnia 2024

Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów

28 września 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął UCHWAŁĘ NR 309/XXIV/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego (z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jest to tzw. uchwała antysmogowa, która ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł niskoemisyjnych.

Terminy wynikające z uchwały:
– od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów niespełniających wymogów klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
– od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów klasy 3 lub 4,
– od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów klasy 5.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Aktualności