Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 lipca 2022

Informacja o projekcie

Trzy logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz tekst sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Cyfrowa Gmina. Logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Koncepcja realizacji grantu

 • zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego urzędu i jednostek podległych
 • możliwość przeprowadzenia lekcji zdalnych w szkołach
 • rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim
 • zabezpieczenia korespondencji mailowej poprzez szyfrowanie metodą END-to-END treści i załącznika, a także zabezpieczenie skrzynek pocztowych przez mechanizm ANTIPHISHING
 • monitorowanie urządzeń sieciowych w Urzędzie Miejskim
 • zapewnienie cyberszkolenia oraz umożliwia pracę zdalną poprzez zdalny pulpit
 • aktualizacja obecnego posiadanego oprogramowania Antywirusowego
 • możliwość przeprowadzania zdalnych spotkań, konferencji i szkoleń w Centrum Kultury, Urzędzie Miejskim i Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej
 • zwiększenie możliwości robienia kopi zapasowych danych z wszystkich systemów i baz danych
 • zapewnienie sprzętu do cyfryzacji Biblioteki Miejskiej
 • zapewnienie wsparcie technicznego i prawa do aktualizacji obecnie posiadanego i wdrożonego serwera backupu, kontrolera domeny, wirtualizacji wraz z oprogramowaniem: systemem do zarządzania komputerami, systemem do weryfikacji luk i bezpieczeństwa komputerów, systemem do monitorowania komputerów, systemu do archiwizacji komputerów
 • wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim
 • doposażenie szkół, jednostek podległych i Urzędu Miejskiego w komputery i sprzęt potrzebny do realizacji zadań

Strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Cel

Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia

Wysokość dofinansowania

1 189 410,00 zł

Dofinansowanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W kategorii: Cyfrowa Gmina