Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 grudnia 2022

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla w Gminie Miejskiej Chojnice

Informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. Gmina Miejska Chojnice prowadzi sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

Cena za tonę węgla kamiennego wynosi 2000 zł brutto, węgiel dostępny jest w dwóch sortymentach : ekogroszek oraz orzech.

Mieszkańcy, którzy złożyli w MOPS Chojnice wniosek o preferencyjny zakup paliwa, po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku  zostaną poinformowani elektroniczne na podany we wniosku adres e-mail, bądź telefonicznie o terminie odbioru pisemnej informacji w siedzibie MOPS w Chojnicach Plac Niepodległości 7.

Następnie należy dokonać wpłaty na wskazane w informacji konto bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 1, podając rodzaj oraz ilość węgla. Wpłaty za 2022r. należy dokonać do dnia 22 grudnia 2022r. Od 22 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 przewidywana jest przerwa bankowa. Wpłaty ponownie można wnosić od dnia 2 stycznia 2023 r.

Dzień po dokonaniu wpłaty należy udać się do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM w Chojnicach Plac Niepodległości 7 po odbiór faktury VAT oraz dokumentu wydania, który będzie uprawniał do odbioru węgla w jednym z n/w składów węglowych w Chojnicach.

  1. „Kapost”, ul. Towarowa 20, tel. 52 397 20 26
  2. PUH „AGA”, ul. Drzymały 14, tel. 52 396 28 60
  3. Transmar, ul. Ludowa 28, tel. 52 397 12 51
  4. F.H.U. Giersz, ul. Towarowa 17, tel. 880 046 572
  5. PHU „TOMI”, ul. Zamieście 9A, tel. 602 514 363
  6. PHU ”Carbon”, ul. Drzymały 14, tel. 609 089 274
  7. „Cezar” Sp. z o.o., ul. Subisława 23, tel. 515 373 989
  8. „Karma”, ul. Towarowa 17, tel. 509 923 163

W kategorii: Aktualności