Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 grudnia 2022

Informacja dotycząca opłaty za odpady komunalne w 2023 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca marca 2023 r. informujemy, że w 2023 roku informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczone zostaną za potwierdzeniem odbioru w terminie do 1 marca 2023 r. a nie jak w latach poprzednich na początku stycznia.

Opłata za miesiąc styczeń i luty pozostaje taka sama jak w roku bieżącym i należy ją uiścić zgodnie z terminami płatności, tj. styczeń – do 15 stycznia, luty- do 15 lutego.

W kategorii: Aktualności