Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 marca 2024

Inauguracja Akademii Titiusa

We wtorek 26 marca 2024 roku odbyła się inauguracja Akademii Titiusa, która powstała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach. 

Uroczystość rozpoczęła się przed głównym wejściem do MBP, gdzie odsłonięta została rzeźba Johanna Daniela Titiusa, patrona akademii. Rzeźbę w drewnie wykonała chojnicka artystka Barbara Łącka. Zebranych, w tym uczniów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę, oraz ich rodziców i pozostałych gości przywitał wicedyrektor MBP Przemysław Zientkowski. Jak podkreślił, akademia skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. – „Młodzież będzie miała okazję nauczyć się rzeczy, których nie uczą w szkole i posiąść umiejętności, których również ani w szkole, ani w domu nie posiądzie” – mówił. Symbolicznego odsłonięcia rzeźby dokonali dyrektor MBP Anna Lipińska i dyrektor Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia Urzędu Miejskiego Grzegorz Czarnowski. 

Dalsza część odbyła się w Czytelni. Dyrektor MBP Anna Lipińska jeszcze raz powitała młodych studentów i ich rodziców. Głos zabrał dyrektor wydziału edukacji Grzegorz Czarnowski, który wyraził radość, że udało się zrealizować Akademię Titiusa i że już rozpoczynają się zajęcia. W imieniu burmistrza życzył uczniom owocnej nauki i zabawy. – „Być może będziecie w przyszłości też tak godnie reprezentowali takich znanych naukowców, jak Titius czy Wolf” – mówił. Zapewnił, że Urząd Miejski będzie finansować działalność akademii. Podkreślił, że gwarancja jakości zajęć jest pewna i że akademia będzie się rozwijać. Następnie wręczył indeksy studentom Akademii Titiusa. 

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Przemysław Zientkowski, który przybliżył osiągnięcia naukowe Johanna Daniela Titiusa (1729-1796) – pochodzącego z Chojnic wybitnego naukowca, filozofa, przyrodnika i astronoma, rektora Uniwersytetu w Wittenberdze. Szczególną uwagę zwrócił na odkrytą przez niego regułę Titiusa-Bodego. Wyjaśnił też znaczenie motta Akademii Titiusa „Pretio conatus”, czyli za cenę trudu, za cenę wysiłku. – „Postanowiliśmy wybrać właśnie to motto, bo zdajemy sobie sprawę, że trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby się czegoś nauczyć, żeby nabyć nowe umiejętności” – stwierdził. Przedstawił też pierwszych prowadzących kursy: Katarzynę Nowak – nauczycielkę języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, tłumaczkę literatury naukowej oraz Piotra Skorupskiego – nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich, regionalistę. 

Na zakończenie uroczystości zabrzmiał też hymn studencki „Gaudeamus igitur”.

Patronat oraz merytoryczne wsparcie dla Akademii Titiusa deklarują: prof. dr hab. Helena Ostrowicka, dziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, kierownik Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie; dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Tekst i zdjęcie: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

W kategorii: Aktualności