Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 maja 2024

I sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 07.05.2024 – na żywo o godz. 10:00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, przez Radnego najstarszego wiekiem na obecnej sali.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
  8. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

W kategorii: Aktualności