Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 sierpnia 2016

Granty z PFRON-u dla miasta Chojnice

Miasto Chojnice otrzymało 230 tys. zł w postaci grantów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsze dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł przeznaczone będzie na zakup windy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 1, natomiast drugie – 80 tys. zł – na zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. W szkole zamontowany zostanie również podnośnik dla niepełnosprawnych, wcześniej używany w Chojnickim Centrum Kultury.

W kategorii: 2016