Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Gminna Ewidencja Zabytków

Konserwator Zabytków Miasta Chojnice informuje o pozytywnym zaopiniowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnice przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Gminna Ewidencja Zabytków Chojnic składa się z 360 kart adresowych obiektów z terenu miasta, uwzględniających obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, obiekty wyznaczone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz obiekty wyznaczone przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Właściciele obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków przed wykonaniem remontu elewacji (m.in. wymiany okien, drzwi, ocieplenia, malowania, remontu klatki schodowej, umieszczania reklam) muszą uzyskać uzgodnienie projektu remontu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W załączniku znajduje się Gminna Ewidencja Zabytków Chojnic. Zabytki te posiadają wartości historyczną, artystyczną lub naukową i są ważne dla wizerunku miasta oraz mieszkańców Chojnic.

Marlena Pawlak
Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

Kontakt: 52 397 18 00, wew. 73, pok. 702

Dokumenty do pobrania: