Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Faktura elektroniczna

Przesyłanie faktur elektronicznych prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

W treści wiadomości prosimy o wskazanie wydziału merytorycznego, którego dotyczy faktura.