Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • dokument tożsamości (do wglądu)
 2. Opłaty:
  • wnioski do CEIDG są wolne od opłat
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i wydaje przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku. Pracownik urzędu gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. CEIDG jest rejestrem jawnym – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. u. z 2018 r. poz. 646)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich