Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 września 2022

Dotacje na prace konserwatorskie

Do 30 listopada 2022 r. przyjmowane są wnioski dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane planowane na rok 2023przy zabytku wpisanym do rejestru województwa pomorskiego lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 r.

Wszelkich informacji dotyczących dotacji udziela Konserwator Zabytków Miasta Chojnice Marlena Pawlak tel. 52 397 18 00 wew. 73

W kategorii: Aktualności