Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 lipca 2022

Dostępność środków finansowych

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” na następujące zadanie:

„Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Kwota – 8.000 zł

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Małe granty