Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 lutego 2024

Doręczanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach decyzji podatkowych na 2024 r.

Już po raz kolejny decyzje podatkowe dostarczą Chojniczanom osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.  Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Burmistrz Miasta Chojnice):

  • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00
  • Doręczyciele – pracownicy Urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora  służbowego.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Akcja rozpocznie się 8 lutego i potrwa do 26 lutego 2024 r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

W kategorii: Aktualności