Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 marca 2002

Dofinansowanie modernizacji ul. Kościerskiej

Plan nakładów: 662 000 zł  

W kategorii: 2002