Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 1. Wymagane dokumenty:
  • deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
 2. Osoby uprawnione do składania wniosków:
  • właściciele nieruchomości
  • zarządcy nieruchomości
 3. Terminy składania wniosków:
  • do 30 czerwca 2022 r.
 4. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 5. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 72
   • e-mail:
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 201

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.), ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2127)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami