Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Deklaracje CEEB

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduję się źródło ciepła i spalania paliw.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet;
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących
  • 14 dni w przypadku ,,nowo’’ powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw
Dokumenty do pobrania: