Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Czyste Powietrze

 1. Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o dochodach pobrane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • PIT
 2. Osoby uprawnione do składania wniosków:
  • właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 3. Terminy składania wniosków:
  • nabór ciągły
 4. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 5. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 201

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami