Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2022

Chojnice z dofinansowaniem w ramach Polskiego Ładu

Gmina Miejska Chojnice otrzymała ponad 10 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie uzyskała inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz  z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej” w kwocie 6 175 000 zł oraz „Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” – 4 460 176,48 zł.

Promesy z rządowego programu wręczył wczoraj (31.05) w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk podczas spotkania z przedstawicielami samorządów  z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Łącznie rozdysponowano 30 mld zł pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, w tym ponad 120 mln przekazano dla samorządów z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. 

W kategorii: Aktualności