Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 marca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji PP.6733.1.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2305/14 i nr 2308/9 położonych w ulicy Filomatów i ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji PP.6733.1.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn- linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2305/14 i nr 2308/9 położonych w ulicy Filomatów i ulicy Jana Pawła II w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia