Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.8.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej przy zbiorniku Karolewo na działkach nr 128/2 i nr 133/60 w rejonie ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania znak PP.6733.8.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej przy zbiorniku Karolewo na działkach nr 128/2 i nr 133/60 w rejonie ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia