Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.9.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci gazowej na działkach nr 1903/8, nr 1933/1, nr 1933/4, nr 1942, nr 1943/1 i nr 1943/3 przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.9.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie odcinka sieci gazowej na działkach nr 1903/8, nr 1933/1, nr 1933/4, nr 1942, nr 1943/1 i nr 1943/3 przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia