Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.5.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2967 i nr 2968/3 przy ulicy Mastalerza w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak PP.6733.5.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2967 i nr 2968/3 przy ulicy Mastalerza w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia