Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 maja 2024

Ogłoszenie konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Konsultacje trwają od 23 maja do  31 maja 2024 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej miasta miastochojnice.pl w dziale „Konsultacje” oraz w zakładce Mieszkańcy – Organizacje Pozarządowe (NGO) – Konsultacje z NGO, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty dostępne są również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 roku na:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice, tel. 52 397 18 00
Dokumenty do pobrania:

3. Formularz konsultacji3. Formularz konsultacji [14 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje, Konsultacje z NGO