Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 sierpnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę stypendystów – stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – II EDYCJA 2023 r.

W kategorii: Stypendia - sport