Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 grudnia 2021

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2022” z budżetu Miasta Chojnice w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r.

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2022” z budżetu Miasta Chojnice w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r.

ZADANIE Z ZAKRESU: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Stowarzyszenie „Spróbuj Sam” w Chojnicach
  • Nazwa projektu: Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w 2022 roku.
  • Wnioskowana kwota: 1 872 720,00 zł
  • Przyznana kwota: 1 872 720,00 zł
 2. Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach
  • Nazwa projektu: Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Wnioskowana kwota: 446 614,00 zł
  • Przyznana kwota: 446 614,00 zł

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Konkursy