Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 listopada 2022

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów do udziału w komisji opiniującej wnioski na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku

W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków komisji Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania wniosków w 2022 roku.

Lista kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku:

  1. Marek Hackert – Chojnickie Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich „Roller”      
  2. Włodzimierz Łangowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Chojnice

W kategorii: Konkursy