Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 marca 2010

Budowa schodów łączących ul. 3 maja z Al. MB Fatimskiej – 2009

Wybudowano 2 ciągi schodów – lewe i prawe o łącznej pow. 158 m2 wraz z balustradami i murkiem oporowym.

Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 244.949,84 zł

W kategorii: 2010