Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 grudnia 2022

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 16 grudzień 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętów będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

W kategorii: Zamówienia publiczne