Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 sierpnia 2007

Bazylika – aktualizacja

TERMIN REALIZACJI

 • Rozpoczęcie: 22 marca 2006 r.
 • Zakończenia:
  • zakończenie rzeczowe realizacji: 15 października 2007 r.
  • zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2007 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 • Całkowita wartość projektu – 4.960.708,79 zł
 • Koszty kwalifikowane – 4.884.615,31 zł
 • Koszty niekwalifikowane – 76.093,48 zł

FINANSOWANIE

 • (75% współfinansowania)
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – kwota: 3.663.461,48 zł
 • (15% współfinansowania)
  • Budżet Gminy Miejskiej Chojnice: 372.079,41 zł
  • Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach: 360.612,89 zł
 • (10% współfinansowania)
  • Budżet Państwa: 488.461,53 zł

Dane finansowe pochodzą z Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Do lipca 2007 roku sporządzono 4 wnioski o płatność na łączną kwotę: 2.672.953,17 zł.

 1. Listopad 2005 r. – 79.832,60
 2. Październik 2006 r. – 1.130.699,99
 3. Styczeń 2007 r. – 1.212.386,44
 4. Czerwiec 2007 r. – 250.034,14

WYKONAWCY

 1. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, ul. Chodkiewicza 15, 85 – 065 Bydgoszcz
  • projekt przebudowy ulic: Myśliboja, pl. Kościelny, Gimnazjalna, Nowe Miasto wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, linii energetycznej i oświetleniowej z napowietrznej na kablową
 2. Beata Pietruszek, ul. Szczecińska 42, 78 – 300 Świdwin
  • wykonanie studium wykonalności
 3. Studium Projektowe Oliwia Stanisławska, ul. Gałczyńskiego 9, 89 – 600 Chojnice
  • dokumentacja projektowa na remont elewacji
 4. Konsorcjum:
  • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A., ul. Solec 10, 00 – 382 Warszawa;
   • roboty budowlane
  • PDM Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice
   • roboty budowlane
 5. Zamojska Dyrekcja Inwestycji, „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22 – 400 Zamość
  • pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach