Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Azbest – zasady postępowania

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

Azbest

to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, wapnia, sodu, żelaza). Charakterystyczne cechy azbestu to wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność, a przede wszystkim duża odporność na działanie wysokich temperatur i niepalność. W temperaturze 350°C wytrzymałość mechaniczna włókien azbestu spada jedynie o 20%, co spowodowane jest częściowym odparowaniem wody – po wystudzeniu i przyjęciu wody z otoczenia włókna wracają do stanu pierwotnego. Dopiero w temperaturze ponad 700°C woda zupełnie odparowuje i włókna azbestowe nieodwracalnie tracą elastyczność i zaczynają się kruszyć. Szczyt wydobycia azbestu na świecie osiągnięty został w 1976 r. i wyniósł ok. 5 mln ton.

Eternit

nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano płyty pokryciowe – elewacyjne i dachowe – oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości, przez co był również relatywnie lekki i dość tani. Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę. Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE). W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpił dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Chojnice, 24.10.2016 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – edycja 2016”, kwota otrzymanej dotacji 16.506,88 zł, w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej  NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” –  oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 25,565 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 20.11.2015 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – edycja 2015”, kwota otrzymanej dotacji 13.837,00 zł, z czego:
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej  NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 8.138,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 5.699,00 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 20,35 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 06.10.2014 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – edycja 2014”, kwota otrzymanej dotacji 11.996,00 zł, z czego;
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 5.998,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 5.998,00 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 15,46 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 29.10.2013 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – edycja 2013”, kwota otrzymanej dotacji 7784 zł, z czego;
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 3892 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 3892 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 13,90 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 27.11.2012 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – edycja 2012” kwota otrzymanej dotacji 36.768,00 zł, z czego;
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 18.384,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 18.384,00 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 34,37 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 27.02.2012 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chojnice – edycja 2011” kwota otrzymanej dotacji 19.161,00 zł, z czego;
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 9.581,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 9.581,00 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 18,81 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 30.12.2011 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice – 2011 r.” – kwota otrzymanej dotacji 41.863,80 zł, z czego:
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 20.931,90 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20.931,90 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 38,08 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Chojnice, 28.01.2011 r.

 • Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chojnice” – kwota otrzymanej dotacji 11.041,00 zł, z czego;
  • w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 5.520,50 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 5.520,50 zł.
 • Osiągnięty efekt ekologiczny – 6,29 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest