Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Archiwalne dokumenty planistyczne

Miejscowy plan ogólny z roku 1971

Dokumenty do pobrania: