Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 września 2022

Ankieta na temat dyskryminacji i nierównego traktowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zebranie informacji na temat Państwa doświadczeń z obszaru dyskryminacji i nierównego traktowania w miejscu zamieszkania, a także opinii dotyczących wybranych zagadnień z tym związanych.

Badanie realizowane jest na zlecenie Pomorskiego Centrum Równego Traktowania (PCRT), które prowadzi działania, których długofalowym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa pomorskiego.

Wyniki badań posłużą do analizy potrzeb w zakresie równego traktowania, na które poprzez praktyczne i użyteczne narzędzia, PCRT będzie szukało rozwiązań.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wszystkie zebrane informacje zostaną przedstawione jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 15 minut.

Link do ankiety: https://ankieta.pbs.pl/badaniePCRTm.pg

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobami pracującymi w Centrum:

Elżbieta Rutkowska 519 542 785,

Marianna Palider 519 544 485

lub poprzez adres email: [email protected]

  • Plakat informacyjny Pomorskiego Centrum Równego Traktowania

W kategorii: Aktualności