Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 czerwca 2023

Absolutorium dla burmistrza Chojnic

Podczas poniedziałkowej LV sesji Rady Miejskiej radni udzielili burmistrzowi Chojnic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. To już 25 absolutorium Arseniusza Finstera.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła również Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za miniony rok i udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.

W 2022 roku dochody i wydatki Gminy Miejskiej Chojnice ukształtowały się w następującej wysokości:
1) dochody ogółem: 243 707 618,14 zł, tj. 94,24% planu, z czego:
– dochody bieżące: 216 425 499,46 zł
– dochody majątkowe: 27 282 118,68 zł
2) wydatki ogółem: 273 295 700,38 zł, tj. 88,59% planu, z czego:
– wydatki bieżące: 209 467 746,31 zł
– wydatki majątkowe: 63 827 954,07 zł.

Dochody ogółem na mieszkańca wyniosły 6 680 zł, a wydatki 7 491 zł.

W kategorii: Aktualności