"Zeszyty Chojnickie" towarzyszą lokalnej społeczności już od 1964 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer tego pisma, ciesząc się zarazem dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców miasta i powiatu. Dzięki temu na trwałe wpisały się w życie regionalne, przypominając o jego wydarzeniach historycznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Spełniają zatem określone funkcje w społeczności regionalnej. Wśród nich wskazać można na aspekty kulturotwórcze, opiniotwórcze, dokumentujące dokonania przedstawicieli ziemi chojnickiej czy popularyzujące wiedzę o regionie.

Od momentu ukazania się kolejnej edycji "Zeszytów Chojnickich" – co stało się po dziesięciu latach przerwy, w 1997 roku – mają one charakter regionalny i interdyscyplinarny. Zawierają następujące działy:

  • Artykuły i rozprawy;
  • Studia i materiały;
  • Materiały źródłowe;
  • Biografie, sylwetki i wspomnienia;
  • Sprawozdania;
  • Recenzje, omówienia i polemiki;
  • Miscellanea.

Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Władze V kadencji (2011–2014)

ZARZĄD
Kazimierz Jaruszewski – prezes
Paweł Mynarczyk – wiceprezes
Bogdan Kuffel – wiceprezes
Beata Królicka – sekretarz
Piotr Eichler – skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Wielewski – przewodniczący
Leszek Redzimski – członek
Ryszard Poznań – członek

Statut ChTPN

"Zeszyty Chojnickie" są wydawnictwem finansowanym ze środków
Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 
Informacje dla autorów

Wykonanie strony: Web Studio 'Marita'