Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji
  • załącznik graficzny z propozycją zagospodarowania terenu  (Mapa)  – 1 egz.
  • pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową  (w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik)
 2. Opłaty:
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskuje pełnomocnik)
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. 612 ( III piętro), tel. 52 397 18 00  (wew. 28)
 5. Terminy:
  • nie obowiązują

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923
  z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej