Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

O uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  • karta powołania do czynnej służby wojskowej (oryginał do wglądu)lub zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  • zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy)
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku
  • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu ( w przypadku braku własnych źródeł utrzymania)
  •  dowód osobisty członka rodziny (do wglądu)
 2. Opłaty:
  • brak opłaty skarbowej
  • brak opłaty administracyjnej
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • wg miejsca zameldowania żołnierza na pobyt stały lub czasowy ponad dwa miesiące
  • dla lokalu (domu) mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Chojnic: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pok. 503
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Chojnicach, pokój 503, telefon: 52 397 18 00 wew. 60
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawy prawne

 1. Art 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.

W kategorii: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych